מובילים צוות מרוחק
בעיצוב פתרונות לאתגרים,
שירותים

פועלים יחד במרחב דיגיטלי משותף ומפתחים פתרון מורכב תוך ימים ספורים - עד ליצירת מודל מוחשי המשמש בסיס לפיתוח מלא.

Artboard 1.png

ספרינט דיגיטלי מרוחק

מודל הספרינט הדיגיטלי פותח לתת מענה לצורך המתגבר לעבודה בצוותים מבוזרים ומתן מענה לאילוצים שונים של עבודה מרחוק, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים, ועבודת צוות בין אנשים בעלי מיומנות שונות.

תוצר מעשי.png

תוצר מעשי

התהליך יוצר תוצרים מעשיים בזמן קצר: מסכי תוכנה ויישומונים, תרחישי שירות ומודלים פיזיים שניתן להטמיע בשטח ולבדוק אותן במהירות מול משתמשים אמיתיים.

תהליך מנחה.png

תהליך מונחה

מודל ההנחיה מאפשר גם לאנשים שאינם "דיגיטליים" להשתתף באופן פעיל ולשתף ידע מקצועי, מעצים את עבודת צוות המשימה, ומאפשר שיתוף גורמים חיצוניים לאורך התהליך.

זירת עבודה דיגיטלית משותפת 3.png

זירת עבודה דיגיטלית משותפת

יצירת זירה וירטואלית לעבודת צוות ושיתוף ידע, במטרה להאיץ תהליכי פיתוח אסטרטגיים וטקטיים ולתת מענה מענה למגוון אתגרים בזירות פעולה שונות. חלופה זירת עבודה דיגיטלית המשלבת מרחב עבודה משותף לצד כלים דיגיטלים. עבודה בדיגיטל מאפשר לצוות לשתף פעולה, לחשוב יחד  ללא תלות במקום םיזי משותף או זמן. 

ספרינט דיגיטלי מרוחק

מודל הספרינט הדיגיטלי פותח לתת מענה לצורך המתגבר לעבודה בצוותים מבוזרים ומתן מענה לאילוצים שונים של עבודה מרחוק, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים, ועבודת צוות בין אנשים בעלי מיומנות שונות.

1.jpg
5.jpg

ספרינט דיגיטלי מרוחק

מודל הספרינט הדיגיטלי פותח לתת מענה לצורך המתגבר לעבודה בצוותים מבוזרים ומתן מענה לאילוצים שונים של עבודה מרחוק, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים, ועבודת צוות בין אנשים בעלי מיומנות שונות.

ספרינט דיגיטלי מרוחק

מודל הספרינט הדיגיטלי פותח לתת מענה לצורך המתגבר לעבודה בצוותים מבוזרים ומתן מענה לאילוצים שונים של עבודה מרחוק, שיתוף פעולה בין ארגונים שונים, ועבודת צוות בין אנשים בעלי מיומנות שונות.

Artboard 1.png

Team. Challenge.

Timebox. Digital space. Guidance. Product. 

A remote framework for developing services and products that makes it possible to achieve tangible, implementable outcomes in a short time. The model allows for flexibility in time and place, integration of individual and team work, and optimal realization of the personal skills, knowledge, and expertise of a remote team.

Remote Digital Sprint

This digital Sprint model was developed in response to the growing need of remote teams, with the aim of accelerating strategic innovation processes for new services and products. 

 

The model presented in this manual offers an alternative to physical design sprint by addressing various constraints of long-distance work and the needs of cross-organizational collaboration, teamwork among people with different skills, inclusion of experts in intra-organizational processes, and other needs.

זירת עבודה דיגיטלית משותפת 3.png

A Shared Digital Workspace

A dedicated virtual space for teamwork and knowledge sharing to address a challenge, with no need for a physical space, fixed working hours, or previous familiarity with the tools.

תהליך מנחה.png

A Guided Process

A structured model and professional guidance to enhance the knowledge and skills of all team members regardless of technological abilities, previous acquaintance, or individual, organizational, and other barriers.

תוצר מעשי.png

Tangible Outcomes

Focusing on a challenge and developing a solution in order to produce quick tangible outcomes (service scenarios, a prototype for a product or a business model) that can be integrated and tested in the field with actual users and partners.

Operating Manual for a Digital Sprint

The manual presents a framework for effectively managing a digital sprint in which a remote team addresses a defined challenge, up to the design phase of the new product or service.

It includes explanations of the requirements for initiating the process and presents the phases of the process, beginning with the definition of the challenge, through the identification of solutions, to their development and testing among actual users. Each phase in this manual is presented as a separate section that offers an explanation, points of emphasis, and continuous guidance throughout the process.

This manual is the product of collaboration between the Whiteboard Innovation Agency & Joint-Elka, based on their cumulative experience and cooperative efforts as leaders of innovation and management processes for remote teams across diverse organizations.

1.jpg
5.jpg

Who is the Manual for?

The Manual is intended for service and product development teams, managers of businesses and public or social organizations, inter-ministerial and inter-agency staff of public bodies, and any group facing strategic challenges that needs to develop solutions through a focused, collaborative effort within time constraints.

How do we start?

The Manual divides the Sprint into timebound activities. The work model presented here distributes these activities across three days. Facilitators may run the digital Sprint using the specific structure proposed in the Manual, or a different division of time for the various elements in accordance with the needs posed by the challenge and the facilitators’ or participants’ time constraints.